NutaponKo

Ple เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่าง

SET:PLE   POWER LINE ENGINEERING PCL
ple เหมือนจะเริ่มขาดทุนน้อยลง กราฟไม่ทำโลวใหม่ และเทสเบรคกรอบราคาของตัวเอง

เทรนหลักๆ ที่เห็นภาพชัด อีกอย่างคือ ถ้ามีรถไฟฟ้า ต้องมีไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้จริงๆ แล้วก็มีโรงไฟฟ้าชีวะมวล มากมาย ซึ่งปัจจุบันเหมือนจะมีมากเกินที่ใช้ แต่ถ้ามีปัจจัยรถไฟฟ้า มันน่าจะพอดี หรืออาจจะมีการเพิ่มกำลังมากขึ้น ต้องดูนโยบายเรื่องการอุดหนุน และลดภาษีรถไฟฟ้าหรือไม่ การที่เปลี่ยนระบบเลยรอบนี้มันไม่ง่ายเหมือนรถติดถังแก้ส ซึ่งตอนนี้ก็ถอดทิ้งกันเกือบหมดแล้ว ต้องมีความชัดเจนมากขึ้น

ple ผลประกอบการติดลบน้อยลง ส่วนกราฟไม่ทำโลวใหม่ น่าจะมีสวิงแรงๆ บ้างไม่ควรไล่ราคา ถ้ายืนราคากรอบนี้ได้น่าจะมีข่าวดีในไตรมาสนี้

หุ้นตัวนี้มีปันผลต่อเนื่อง ถึงผลประกอบการติดลบ ก็ยังมีปันผล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ