Arkarapol_Turtle_Trading

PLAT ประตูน้ำเริ่มขึ้นจากใต้น้ำ

SET:PLAT   THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
หลังจากที่เป็นขาลงต่อเนื่องหลังจากได้รับผลจาก COVID ตอนนี้เริ่มทำฐานให้เห้นและวันนี้ได้แตะทดสอบเบรคกรอบเป็นครั้งแรก บ่ายนี้น่าจะรู้กันว่าเบรคผ่านหรือไม่ผ่าน แต่แถวนี้มองว่า Risk ค่อนข้างต่ำและ Gain สูงยังมีอีกเยอะ ลองดูกันต่อไปครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ