UnknownUnicorn8926600

สิไปต่อ หรือ พอส่ำนี้

SET:PLANB   PLAN B MEDIA PCL
รบกวนผู้รู้วิเคราะห์ให้ทีครับ “สิไปต่อ หรือ พอส่ำนี้”
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ