Lek_Jikkew

perm

Lek_Jikkew ที่อัปเดต:   
SET:PERM   PERMSIN STEEL WORKS PCL
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เฝ้ามองกันต่อไป55555
ความคิดเห็น:
ต้องให้รับที่2 ช่วย แต่ก็ยังอยู่ในทรงอยู่ จับตาดูกันต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ