Abzeedclub

PDG เอาไว้หาจุดเข้า

SET:PDG   PRODIGY PCL
จะผิดเงื่อนไขตามภาพก็ต่อเมื่อราคาเบรคเส้นชมพู ตรง เวฟD อาจเป็น Laege x wave ก็ได้ แต่ความหมายคือต้องลงมาก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ