Arkarapol_Turtle_Trading

OSP รอเบรคต้านสำคัญ รอยืนแถว 40.0 เพื่อเปลี่ยนเทรน

SET:OSP   OSOTSPA PCL
ส่วนตัวผมชอบเล่นหุ้นใหญ่ เป็นหลักและจะเฝ้าติดตามตัวเดิมๆเสมอ ดูรอบแต่ละรอบ ดูเทรนที่เล่น ตัวนี้ส่วนตัว ผมจะรอให้เบรคเทรนหลัก และยืนให้ได้แถว 40.0 ก่อน เพื่อยืนยัน หุ้นที่พักตัวมานาน ก็จะเปลี่ยนเทรน นานเช่นเดียวกัน เฝ้าดูกันต่อไปครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ