Ncryptomagic

OSP อยู่ในทิศทางที่ดีกว่า SET

เพิ่มขึ้น
SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
SET:OSP ใช้เส้นแนวโน้มดูทิศทางหุ้น OSP ก็ชัดเจนว่าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ SET หลังจากที่ราคาพักตัวช่วง พ.ย.-ธ.ค. กำลังขยับขึ้นรอบใหม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ