meksoong01

รอวัดเบต้า รอทดสอบค่า stv

เพิ่มขึ้น
SET:ORI   ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
444 d
y 90 ys
23 120d
ตัดขาดทุน ที่ 5.62
ซื้อ ราคาปัจจุบัน 7. 40
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ