yuttapongtrader

OR ยังต้องมองว่าขึ้นได้อีกไกลจาก CEO ที่ออกมาพูดในหลายรายการ

SET:OR   PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 84
0
ผมมองว่า CEO เขายังมองการไกล แม้รถไฟฟ้าจะเข้ามาตีตลาดบ้านเรา แต่รถน้ำมันก็ยังคงอยู่ เพราะยอดขายรถไฟฟ้ามีน้อย
ส่วนเรื่องสถานีชาจ ยังไง OR ก็ต้องตามเกมส์ได้แน่นอนครับ

ความคิดเห็น