NutaponKo

or กับนิวนอมอล

SET:OR   PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
หลังจากการล็อคดาวน์ ไปสี่รอบ ร้านในห้างถูกปิด และคนเริ่มมีความกังวล จะเห็นได้ว่ามีร้านต่างๆ เริ่มมาออนไลน์ และอยู่นอกห้างกันมากขึ้น และที่เห็นชัดคือมาในปั่มน้ำมัน ซึ่งในอนาคตหลายๆอย่าง เหมือนจะเร่งระบบรถไฟฟ้ามากขึ้น ปั้มน่าจะเหมือนเป็นห้างขนาดย่อมๆ มีที่ชาร์จไฟ ทานอาหาร พักผ่อน ระหว่างรอรถ

เมื่อมาดูกราฟ มีการพักเป็นเวลานานตอนนี้ออกจากแนวกด และผ่านการขึ้น xd ปันผลแล้ว ทำให้เกิดทรง ยกโลขึ้น หากมองหุ้นตัวใหญ่ๆ น่าวิ่งต่อยาวๆ

คัทแรกที่ 28.5 ทิ้งหมดหากหลุด 27.25
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ