SET:OR   PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
มองว่าปรับเป็น Zigzag 5-3-5 แต่จะจบขาC จุดไหน? คิดว่าคงต้องแบ่งไม้ในการเข้า ตั้งแต่ราคา25-28 บาท หรือรอวัดwave 5 ของขาC ว่าจะจบตรงไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ