Nokza

OP เหรียญน้องใหม่แต่แรงสุด (Optimism )

เพิ่มขึ้น
BINANCE:OPUSDT   OP / TetherUS
OP คือเหรียญประจำเครือข่าย Optimism ที่เป็นเครือข่าย Layer-2 บน Ethereum โดยเหรียญ OP ทำหน้าที่เป็น Governance Token ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถมีส่วนร่วมกับการบริหารเครือข่ายผ่านฟีเจอร์ Optimism Collective โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ยั่งยืนสำหรับ Ethereum

Optimism จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ปัจจุบัน Optimism มีชุดแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานกับ Dapps จำนวนมากที่มีให้บริการบนเครือข่าย รวมถึงโปรโตคอลชั้นนำ เช่น Uniswap, Synthetix

Optimism (OP) เป็นเป็น EVM (Ethereum Virtual Machine) เทียบเท่า Layer-2 (L2) ที่อยู่ภายใต้ Optimism Collective เป็นรูปแบบใหม่ของการกำกับดูแลแบบดิจิทัล Optimism ยังสามารถลดค่าธรรมเนียมหรือค่า GAS ของ Ethereum ได้โดยเฉลี่ย 87 เท่าสําหรับผู้ใช้งาน ถูกพัฒนาโดย Optimism Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยจุดเด่นของ Optimism สามารถประมวลผลและช่วยให้การทําธุรกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยผ่าน Optimistic Rollups ก่อนที่จะสรุปและรวบรวมธุรกรรมทั้งหมดเพื่อส่งเข้าไปอยู่บน Ethereum ทำให้มีความรวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมที่ตํ่า

โดยปัจจุบัน OP มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 125 ล้าน USD และมีอุปทานหมุนเวียนในตลาด 214,748,364 OP รวมถึงจำนวนเหรียญจะมีอัตราเฟ้อขึ้น 2% ต่อปี

OP Tokenomics
Blockchain: Ethereum
มาตรฐานโทเค็น: ERC-20

อุปทานเริ่มต้น: 4,294,967,296 OP
การจัดสรรโทเค็น
กองทุนระบบนิเวศ: 25%.
Airdrop ของผู้ใช้: 19%
ผู้ร่วมให้ข้อมูลหลัก: 19%
น้ำตาล Xaddies: 17%.
การระดมทุนสำหรับสินค้าสาธารณะย้อนหลัง (RetroPGF): 20%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ