จำนวนเข้าชม 18
0
ลาก 3x จากจุดเข้านีั้ stop loss หลุดฐานเดิม

ความคิดเห็น