LongDoys

OMG/USD มุมมองระยะกลาง-ระยะยาว

เพิ่มขึ้น
HTX:OMGUSDT   OmiseGo / Tether USD
OMG/USD ถ้าทั้งหมดก่อนหน้ามันทำ wave1,2
ตราบใดที่ย่อไม่ต่ำกว่า1.3usd ก็ยังถือว่าเป็น 1,2ได้อยู่

ก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้มันกำลังจะทำ 3 ซึงมองไว้เป้าแรกจะเทส
- 3.6668 USD ,5.1216 USD
จุดเก็บ 1.85 - 1.3 ตอนนี้ไม่หน้าเสี่ยงนอก จากมัน
Confirm ซึ่งสามารถปิดแท่งเหนือ high เดิมให้ได้ก่อน
ซึงน่าเสียงเข้าและตั้ง Stop loss ที่ high เก่าที่ทะลุมา

หมายเหตุ: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่การคาดการ เป็นความเห็นมุมมอง
และสวนตัวไม่แนะนำให้ลงทุนและเชื่อโดยไม่ศึกษาผมก็มือใหม่
เป็นการฝึกไปในตัวบางอย่างก็ไม่ตรงเหมือนตำราแป๊ะ แต่ในที่สุด
#ในที่สุดกราฟจะเป็นคนเฉลยขอบคุณครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ