koban007nick

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น

CAPITALCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
17/มีค/67
มีออกได้สองหน้าคือไม่ฆ้อนก็กระดาษ ถ้าพรุ้งนี้
ปิดเขียวได้โอกาสขึ้นต่อหาจุดเข้าซื้อ PA ใน TF เล็ก
ถ้าจันทร์นี้ปิดขาวได้รอย่อแล้วBUY รอสัญญาณ PA แล้ว BUY
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ