mailtobmdtech01

Ocean THB ราคา ถ้าหลุด 47.52 แล้วอย่างพึ่งเก็บ

BITKUB:OCEANTHB   Ocean Protocol
Ocean THB ราคา ถ้าหลุด 47.52 แล้วอย่างพึ่งเก็บ
เป็นการ มองว่า Demand 4H นั้นถูกทำลาย

เล่นด้วยความระมัดระวังครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ