koban007

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
7พย66
สรุปผลการวิเคราะห์ตามแนวทางของอ.ในYoutubeท่าน
หนึ่งสรุปว่าทำให้การวิเคราะห์ของผมเสียสูญไปพอสมควร
ผมไม่ถนัดอย่างแรงเสียหายหนักมากต้องกลับมาจูนใหม่
ในรูแบบท่าเดิมๆต่อไป
วันนี้ผมมองดูว่ากราฟมีแนวโน้มขาขึ้นแผนส่วนตัวมองว่า
จะรอให้กราฟย่อตัวกลับลงมาก่อนแล้วรอให้กราฟทำ
Price action ก่อนค่อยBUYตามรูปแบบเดิมๆที่ตนเอง
ถนัดครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ