Nuvy

NZDUSD : Going to end of w.C wave soon

เพิ่มขึ้น
Nuvy ที่อัปเดต:   
FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
NU นับ wave ภาพรวมใหม่ คาดว่าใกล้จะจบ w.5 ของ W.C ใหญ่แล้ว
เฝ้าระวังเพื่อเข้า Long ได้ครับ ถ้ายังไม่หลุดแนวรับเส้นแดง
โดยได้ SL สั้นๆ น่าจะคุ้ม RRR

ปล. แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ
ความคิดเห็น:
แก้ไข : ตำ​แหน่ง w.3 น่า​จะ​อยู่​ที่​ยอด​ก่อน​หน้า และ w.4 อยู่​ใน​รูป​แบ​บ strong B flat
ความคิดเห็น:
เห็นแท่งกลับตัวล่าสุด (แท่ง 4:00 น.) เกิดขึ้นโดยที่ยังลงไม่ต่ำกว่า w.(3) จึงมีความคิดว่า หรือ
1) แท่งกลับตัวหลอก
2) เกิด w.5 Fail
3) W.C จะจบไปที่ (3) แล้ว และ (3)-(4) คือ impulse และ (5) คือ ZZ ...... Bias ข้อนี้

แผน หรือจะเข้าตรงนี้ ตั้ง SL 80 pip ที่ 0.642 ..... คิดหนัก

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ