koban007

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

FX:NZDUSD   ดอลลาร์นิวซีแลนด์ / ดอลลาร์สหรัฐ
สรุปว่าผมลองสังเกตุละเอียดได้ประมาณนี้
จริงมันมีจุดสังเกตุอีกหลายจุด ต้องดู TF
ใหญ่ด้วย แต่ถ้าลองไปสังเกตุแล้วฝึก
ตามที่ผมลองสังเกตุนี้ได้ ผมเชื่อว่าไม่
ต้องไปเสียตังเรียนอะไรหรอกมันขึ้นอยู่
กับเราฝึกบ่อยแค่ไหนกราฟมันวิ่งทุกวัน
เราเองที่หยุดไม่ฝึกฝนเองเวลาทุกคนเท่ากัน
แต่ตัวเราหาเหตุไม่จัดสรรเวลาเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ