parichatkaset

ดอลลานิวซีแลนด์- ดอลลาแคนนาดา

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
กรอบเวลาระยะวัน - เทรนลง
แต่ ระยะ 4 ชม. มีการทำ HH อาจเปลี่ยนเป็น sideway ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ