FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
รอ sinal การกลับตัว ฝั่งขายใน Level 78.2% ที่ราคา 0.90505 ถ้าราคาไปไม่ถึง ราคาอาจจะปรับตัวลงได้ใน Supply zone นี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ