Purich

NZDCAD พร้อมย่อตัวอีกครั้ง 9/08/2023

ลดลง
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD หรือเรียกว่าสกุลนิวซีแลนด์เทียบกับสกุลเงินแคนาดาดูเหมือนมีโอกาสยอดอีกครั้งหลังจากที่สกุลเงินแคนาดาเริ่มมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น ประกอบกับสกุลเงินนิวซีแลนด์เริ่มมีการพักตัวในช่วงสั้นทำให้คู่เดี๋ยวนี้มีโอกาสปรับตัวร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่งโดยในรอบวันมีการยอดตัวลงเพลงเล็กน้อยเพียง 0.07% และในระดับชั่วโมงมีการปรับตัวร่วงลง -0.17% สะท้อนภาพให้เห็นว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวร่วงลงในเชิงระยะสั้นอีกครั้งสำหรับคู่เงินนี้

ถ้ามีการดีดตัวขึ้นไม่สามารถทะลุตำแหน่งที่ 0.81537 ขึ้นไปได้ควรเปิดสถานะขายระหว่างตำแหน่งที่ 0.81537 ลงมาถึง 0.81469 และถ้ามีการปรับตัวร่วงลงทะลุแนวรับสำคัญที่ 0.81290 และ 0.81176 ลงมาได้ตำแหน่งที่ควรทำกำไรก็คือ 0.80962 เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่คนทำกำไรอย่างมาก

แต่ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นทะลุ 081537 ขึ้นไปได้ราคาทุนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก็คือ 0.81716 เป็นตำแหน่งที่คนตัดขาดทุนอย่างมาก

ติดตามปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสกุลเงินแคนาดาอย่างใกล้ชิดเพราะจะส่งผลทำให้สกุลเงินแคนาดามีความผันผวนและคู่เงินนี้มีความผันผวนประกอบกับทางด้านของสกุลเงินนิวซีแลนด์จำเป็นเฮียต้องติดตามการประกาศตัวเลขสำคัญของนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ