Knott542

แนวโน้ม NVD

SET:NVD   NIRVANA DEVELOPMENT PCL
NVD กำลังทำการ Re- Accumulate อยู่ กำลังเก็บของ ส่วนเป้าหมายถัดไป เป้าใกล้ก็ 3.56 รอเก็บของครบแล้วถึงค่อยขึ้นต่อ
*ไม่ได้ชี้แนะ เป็นความเห็นส่วนบุคคล ผู้ลงทุนควรศึกษาการลงทุนในการตัดสินใจ***
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ