Heichou

NUSA อาจขึ้นไปที่ high เดิม หลังจบ correction

เพิ่มขึ้น
SET:NUSA   NUSASIRI PUBLIC CO
NUSA อาจขึ้นไปแตะที่ high เดิม หลังจบ correction zigzag
ตั้ง stop loss ไว้ใต้ขา c
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ