Jakkawarn

NOBLE เบรกรอลูกค้าต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น
SET:NOBLE   NOBLE DEVELOPMENT
เบรกพร้อม Volume สวย
กลุ่มอสังหา PE ยังต่ำ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ