bobby-n

NEX UP ระยะสั้น

SET:NEX   NEX POINT PCL
@NEX
=> Pre : 3.74
=> ทุนอยู่ที่ 3.70

@มุมมองที่1
=> มองว่าอยู่ใน w3 มีแนวโน้มขึ้นต่อ โดยมีแนวต้องที่ 3.76(138.2) 3.86(161.80) 4.00(200)
=> จาก Momentum ถ้าทะลุ 3.8 (H เดิม) ได้น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน โดยเป้าหมายสุดอยู๋ที่ 4.26 (261.8)

@มุมมองที่2
=> ถ้าราคายืนไม่ได้และลงมาต่ำกว่า 3.6 ซื่งเป็นแนวรับเดิมใน TF 60- คาดเดาว่าจะขาที่ขึ้นมาน่าจะเป็น W3 โดยทำรูปแบบ Running Flat
ราคาจะลงทำ W A-B-C เป็นการพักตัวใหม่

@Decision
=> ถ้าราคายืน 3.8 ได้พิจารณาซื้อเพิ่ม และถือต่อ โดยเป้าหมายคือการทำกำไรระยะสั้นที่ 4.00-4.20
ให้พิจารณาหน้างานอีกที่ถ้ามีสัญญาณให้ขายอาทิ Bearish Diver ถ้าไม่มีถือต่อ
=> ถ้าราคาหลุด 3.6 พิจารณา Cutloss
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ