Arty_Chaiyong

แนวโน้นราคาของ NEWS แสดงการยกตัวขึ้นของและMacdตัดกับที่ราคา 0.02

SET:NEWS   NEWS NETWORK CORPORATION PCL
สามารถเข้าซื้อได้ในราคาที่ปลอดภัยคือ 0.01-0.02และทำกำไรที่ 0.03
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ