NutaponKo

ยังเป็นขาขึ้น

SET:NER   NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
จีนกำลังจะนำเป็นผู้ส่งออกยางอันดับ1 ของโลก หุ้นยางพาราหลายตัวเป็นขาลง
แต่ทรงกราฟตัวนี้ยังเป็นเทรนขึ้นค่อยๆ ยก
แนวเก็บ 2.58 หลุด 2.50 คัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ