NutaponKo

NER นำ้ยางภาพอีสาน กับข่าวโควิท

เพิ่มขึ้น
SET:NER   NORTH EAST RUBBERS PCL
ด้วยฤดูปีนี้มีลมหนาวเข้ามา และมีฝนตก ทำให้ต้นยางหลายพื้นที่เริ่มผลัดใบเร็วขึ้น ซึ่งถ้าอิงตามวนรอบฤดูปิดหน้ายาง ปีนี้น่าจะประมาณ ปลายเดิอน มกราคม ผลผลิตจะเริ่มลดน้อยลง บวกกับสภาวะโควิทที่ต้องการน้ำยางมากขึ้น และราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ค่าเงินบาทดันแข็งค่า จึงทำให้ราคายางในประเทศยังไม่ปรับตัวขึ้นแรง แต่ถ้าบวกข่าวโควิท อาจจะมีแพนิกการสต็อกน้ำยางมาขึ้น

โดยธรรมชาติราคายางพาราจะสูงสุดอยู่ที่เดือนมีนาคม เมษายน

เมื่อเอากราฟมาวิเคราะห์
เป็นเทรนขาขึ้น ซึ่งกำลังพักตัวสะสมพลัง และเลือกทาง หากเบรคแนวกดได้ น่าตาม
แนวรับ 4.30 หลุดเทรนคัททิ้ง
ต้านแรกลุ้นปิดช่องว่างที่หลุดมา ต้านต่อไปลุ้นเบรค 5 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ