อีกเชนหนึ่งที่น่าสนใจ เชนฝั่งจีนที่ปัจจุบันกำลังเริ่มมีการสร้าง dapp ขึ้น ถือเป็นก้าวแรกๆของการสร้าง ecosystem หลังจากถูกทางการจีนมีมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ blockchain

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ