visaBot

NEOBTC

เพิ่มขึ้น
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
เริ่มมีการสะสมปริมาณการซื้อขาย กราฟรายสัปดาห์ RSI , Stoch อยู่ในภาวะ Oversold เริ่มเข้าสู่โซนซื้อ ราคาขายเป้าหมายอยู่ที่ TP1= 4882, TP2= 5867, TP3= 6987

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ