OKX:NEARUSDT.P   NEARUSDT Perpetual Swap Contract
บัจจุบันยังเป็นขาลง เราจึงหาจุด Sell
เพื่อ ลง ไป BOS อีกครั้ง ซึง มีเทรนไลน์ ช่วยในการวิเคราห์ครั้งนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ