PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw Nasdaq ที่นับเอาไว้ 28 ก.ย.2561 ถึงเป้าแล้ว!

การศึกษา
NASDAQ:NDX   ดัชนี NASDAQ 100

ที่เคยนับเอาไว้ว่าอาจจะเป็นคลื่น 3 ได้ ตอนนี้ก็ได้ถึงเป้าหมายแล้ว คาดว่าจะลงทำคลื่น 4 เป็น impulse wave แบบ 3 extension ไหม? ต้องจับตาดูที่ waves 2&4 เวลาและราคาต้องเป็นสัดส่วนกันในเรื่องของดีกรี การนับ impulse wave ไม่ใช่จะนับ 1 2 3 4 5 ได้หมดครับ เพราะมีเรื่องกฏเหล็กที่เคร็งคัดอยู่ ถ้าผิดข้อใดข้อนึงก็ไม่ใช่ Impulse wave ดังนั้นถ้าใครนับ 1 2 3 4 5 ให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่านับผิดครับ เพราะว่าหากราฟที่ถูกกฏทุกข้อยากมาก

ถ้าขี้เกียจอ่าน ในเรื่องกฏ Impulse wave เข้าไปดูใน Youtube ผมได้เลยครับ อยู่ใน Ep1-Ep6 อธิบายเรื่องกฏ Impulse wave และสรุปเรื่อง Impulse wave อย่างเดียวเลยครับค่อนข้างละเอียดพอจะนำไปใช้งานได้

เข้าเรื่อง ถ้าเราเอากฏเรื่อง Rule of Alternaltion หนึ่งในกฏเหล็ก 4 ข้อมาวิเคราะห์การนับกราฟนี้ กฏนี้มีข้อย่อยอยู่ 5 ข้อ
A. Price (the distance covered in vertical units)
B. Time (the distance covered in horizontal units)
C.Severity (the percentage retracement of the preceding wave)
(applicable only waves 2&4 of an impulse pattern (all Impulse variations])
D. Intricacy (the number of subdivisions present in a pattern)
E. Construction (one pattern may be a Flat, the other a Zigzag , etc.)

กฏ A และ B คือระยะห่างของราคาในแนวตั้ง และเวลาที่ครอบคลุมในแนวนอน พูดง่ายๆก็คือ ดีกรี A กับ B ในคลื่น 2 และ คลื่น 4 จะต้องได้สัดส่วนทั้ง เวลา และ ราคา ดูในกราฟ คลื่น 2 และ คลื่น 4 ใช้เวลาต่างกันเยอะมาก ดูขัดตาไม่ได้สัดส่วนแต่อย่างใด แค่เอากฏนี้เพียงข้อเดียวก็ไม่ผ่านแล้วครับ ถามว่าถ้าไม่ผ่านกฏ impulse wave แล้วจะเป็นรูปแบบอะไร รูปแบบทั้งหมดอาจจะเป็น non standard ได้ครับ ถ้าเป็นเรื่อง non standard ก็จะมีกฏเรื่องการแยกดีกรี Rule of similarity & Balance อยู่ในบทที่ 4 ของหนังสือซึ่งบทนี้เป็น Text ค่อยข้างเยอะทำให้ผู้ที่อ่านอาจจะไม่เข้าใจ หลักการตามหนังสือคือมันคือการแบ่ง 1/3 มันคือหลักการแยกดีกรีของคลื่น และการ Correction คลื่นสอง และ คลื่น 4 ของ Impulse wave x3 คลื่น 2 กับ 4 มักจะทำสัดส่วนกันในแง่ราคา หรือ เวลา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับ ในคลื่นยืดขยาย หลักการนี้อยู่ในบทที่ 12 หน้าที่ 25 ของหนังสือ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ