PacharaTantaragron

์NASDAQ

การศึกษา
PacharaTantaragron ที่อัปเดต:   
NASDAQ:NDX   ดัชนี NASDAQ 100
คลื่นที่ 2 Wave C-failure ส่งผลให้เป็นรูปแบบ Running Correction
ซึ่งคลื่น 3 จะโหดสัดรัสเซียมากคือยาวอย่างน้อย 161.8 - 261.8%
ความคิดเห็น:
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ