investorresource

TECHNICAL ANALYSIS: NASDAQ100 – MARCH 12-16, 2018

เพิ่มขึ้น
OANDA:NAS100USD   US Nas 100
์Nasdaq100 ทำราคา break ทะลุแนวต้านและราคา All time high ที่ 7000 ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดัชนีจะทำราคาสูงขึ้นไปกว่านี้อีก ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นของตลาดสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย