investorresource

TECHNICAL ANALYSIS: NASDAQ100 – MARCH 12-16, 2018

เพิ่มขึ้น
OANDA:NAS100USD   US Nas 100
์Nasdaq100 ทำราคา break ทะลุแนวต้านและราคา All time high ที่ 7000 ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ดัชนีจะทำราคาสูงขึ้นไปกว่านี้อีก ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นของตลาดสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ