BLACKBULL:NAS100   CFD เงินสด 100 เหรียญสหรัฐ
Nas100 สูญเสียพลังจากโมเมนตัมขาลงหรือไม่? RSI เย็นลงจนถึงระดับที่เห็นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ค่านั้นสูงกว่ามาก
การเคลื่อนไหวของราคานี้อาจส่งสัญญาณการกลับตัวของหุ้นเทคโนโลยี

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ