Nimmano

MORE ซื้อ 0.87 ราคาเป้าหมาย 2.00 ตัดขาดทุน 0.80

เพิ่มขึ้น
SET:MORE   MORE RETURN PCL
MORE
ซื้อ 0.87
ราคาเป้าหมาย 2.00
ตัดขาดทุน 0.80

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ