Nimmano

MORE หุ้น turn around

เพิ่มขึ้น
SET:MORE   MORE RETURN PCL
MORE รอบใหญ่กำลังจะมา จากพื้นฐานเปลี่ยนและเกิดสัญญาณซื้อ จากการเพิ่มทุน PP 3 พันล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.5 บาท และพื้นฐานกำไรจะมั่นคงขึ้นจากสัมปทานขายน้ำประปาบนเกาะเสม็ด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ