Studiogo

วิเคราะห์เทคนิคกลุ่ม MINT อาจมีการลงต่อปรับฐาน

SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
จากปัจจัยตลาดหุ้นตอนนี้มีการเทขายออมามาก Mint อาจจะมีการย่อลงแล้วปรับฐานก่อนที่จะมีการดีดกลับบวกขึ้นด้วยปัจจัยจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ