SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
จากทรงกราฟสั้นๆ เป็นขาลง หลุดมาจาก18.7
ดังนั้น ต้านเทสวันนี้ คือ 18.7 ต้องผ่านและยืนนิ่งๆ ไปเด้งชน 19.5 แล้วย่อมาสวยๆ ฟอร์มตัวใหม่ถึงจะปลอดภัย

ทรงนี้ ถ้าเล่นต้องเฝ้าลุ้น ว่าจะหลอกให้เราขาย หรือว่า ยัดของใส่มือเราแล้วดิ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ