SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
MINT กราฟวิ่งใกล้ถึงแนว fibo 423.6 ราคา 36.50 บาท กราฟอาจมีการย่อ เมื่อถึงสามารถพิจารณา put dw ได้ ทั้งนี้ให้ SL เมื่อราคาเบรคขึ้นไปอีก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ