Piyawish_P

วิเคราะห์กราฟ MINT

เพิ่มขึ้น
SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
MINT เริ่มมีสัญญานเปลี่ยนเทรนด์เป็นเทรนด์ + จาก MACD ืี่ตัดเส้น Signal line และ การเบรก zone แนวรับแบบ 2 ครั้งก่อนแต่อาจเกิดอาการ "เบรก ย่อเด้ง" ได้เนื่องจากมีการเบรกแนวรับหลักคือเส้น EMA 200
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ