SET:MILL   MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
จากการวิเคราะห์รอบก่อนลงมาถึงแนวรับที่เส้นเทรนไลน์แล้ว คาดว่าจะปรับตัวขึ้นแถวๆ2บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ