Tanmika

MILL

เพิ่มขึ้น
SET:MILL   MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
คาดว่าอยู่ในwave2 ซึ่งลงมาแบบ ZZ แนวรับอยู่ที่1.27-1.06 หาก break trend line ได้จะcomfirm การขึ้นwave3ใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ