SET:MICRO   MICRO LEASING PCL
พักตัวสวยมากเบรกพร้อมโวลุ่ม
เตรียมตัวเป็นต้นเทรนรอบใหม่
สายรันเทรนน่าสนใจมาก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ