FU2024

รอเลือกทาง

COMEX_MINI:MGC1!   Micro Gold Futures
ในช่วงที่ทองคำกำลังพักตัวออกข้างหากเราใช้ TF4 จะเห็นกรอบของราคาถ้าเราสวิงในกรอบรอจุดเข้าแนวรับแนวต้าน
จากภาพเป็นการใช้ชาร์ตแบบเส้นหรือไลน์ชาร์ต กลยุทธ์การเล่นในกรอบ Sideway ทำได้เช่นเล่นชุดการกลับตัวแบบเบรคเส้นกดคือราคาปฏิเสธการลง ตรงลูกศรชี้จุดเบรคเส้นกด กับรอเล่นชุดแนวรับกรอบล่าง เพราะจุดสตอปลอสต่ำ จากภาพเป็นกราฟของ MGC เราสามารถเทียบกราฟกับราคาของ XAUUSD ได้เลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ