Aunggul_K

MGC หุ้นแนะนำเทรดเก็งกำไร

เพิ่มขึ้น
SET:MGC   MILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA)
MGC
หุ้นแนะนำเทรดเก็งกำไรเน้นตั้งรับ
ราคาเป้าหมาย 6.60
ตัดขาดทุน 5.55 หากผิดทางครับ
ราคาวันที่แนะนำ 5.95-6 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ