Heichou

MFEC ตกรถ

เพิ่มขึ้น
SET:MFEC   MFEC PUBLIC CO LTD
ลักษณะการขึ้นเป็นแบบ impulse คลื่น 3

ซึ่งเป้าขั้นต่ำของคลื่น 3 ขยาย อยู่ที่ 161.8% ของคลื่น 1

เข้าตอนนี้อาจจะมีจุด sl ที่ค่อนข้างไกล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ