Aunggul_K

MEGA ยังเป็นหุ้นชอบในเชิงพื้นฐานราคาโซนนี้เน้นสะสมราคาเป้าหมาย46

เพิ่มขึ้น
SET:MEGA   MEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
MEGA ยังเป็นหุ้นชอบในเชิงพื้นฐานราคาโซนนี้เน้นสะสมราคาเป้าหมาย46 บาท
ข้อมูลสนับสนุนทางสถิติ
การประเมินมูลค่า
อันดับหุ้นอยู่ที่ 61 จุด อันดับคงที่จาก 6 เดือนที่แล้ว แต่ลดลง 1 จุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณลักษณะที่แข็งแกร่งที่สุดของ MEGA คือการทำกำไรด้วยคะแนน 77
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ