mooham2011

MCS กับ sign of strength

การศึกษา
SET:MCS   M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
จากกราฟเมื่อลองถอยออกมาดูในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นทำให้นึกถึงรูปแบบวิธีการของ Wyckoff จึงใช้หลักการของ Wyckoff มาทำการพิจารณาว่า MCS นั้นกำลังอยู๋ใน Accumulation phase ที่น่าสนใจคือถ้ายึดตามหลักการที่ว่ามานี้ตอนนี้ MCS ได้เกิด sign of strength เรียบร้อยแล้วเป็นการที่ราคายกตัวขึ้นไปจ่อแนวต้าน จึงน่าติดตามต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ